Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών σε Γερμανία, Νορβηγία και Ελβετία

Η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" παρουσιάζει τη Grecruitment ως αρωγό στη προσπάθεια νέων γιατρών που επιθυμούν να βρουν εργασία στο εξωτερικό. Στο συγκεκριμένο άρθρο δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για τις θέσεις που απασχολούν τους υποψηφίους, όσο και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι αναγκαίο να προσκομίσουν οι αιτούντες εργασία στο Σταύρο Αντωνίου και στους συνεργάτες του.

Grecruitment.com / Designed and built by dimd and ilias a, 2013 / Privacy Policy