19 Έλληνες νοσηλευτές προσέλαβε πανεπιστημιακή κλινική στην κεντρική Αγγλία

Our Press Officer Lina Mpertou is writing about the results of our Nursing Recruitment Event. University Hospital Representatives of a British hospital were amazed of the motivation and experience of the Greek nurses.

Grecruitment.com / Designed and built by dimd and ilias a, 2013 / Privacy Policy